Služby

Právní služby poskytujeme ve všech právních oblastech – generální praxe.

občanské právo - obchodní právo - rodinné právo

právní porady a zastoupení v soudních či jiných řízeních ve věcech osobnostních práv, vlastnického práva, věcných břemen, zástavního práva, převodů movitých věcí i nemovitostí, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, ve věcech společného jmění manželů a jeho vypořádání apod., rozvodů, v případech náhrady škody na věcech i zdraví, dědického řízení, nájemních vztahů, vymáhání půjček... sepis smluv kupních, darovacích, směnných, nájemních, o půjčce apod., sepis a podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí, sepis plných mocí včetně ověřování podpisů na námi vyhotovených dokumentech. Sepis právních rozborů.

trestní právo a přestupkové právo

obhajoby ve všech trestních věcech ( kancelář se specializuje na obhajobu v případech dopravních nehod ), právní zastoupení v přestupkovém řízení všech druhů

pracovní právo

právní porady jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele ve věcech uzavření pracovněprávních vztahů, skončení pracovněprávních vztahů, ve sporech o neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru, ve sporech o nezaplacené mzdy, plat či odstupné, apod., sepis pracovních smluv, výpovědí, dohod o ukončení pracovního poměru, apod. Sepis právních rozborů

bytové právo

právní poradenství a sepisy smluv a podání pro SVJ či bytová družstva nebo i jednotlivé vlastníky bytů či členy bytových družstev

správní právo

právní poradenství a zastoupení ve správních řízeních, sepis právních rozborů

insolvenční právo

sepis návrhů na oddlužení či jiných insolvenčních návrhů

Informace

Mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem vykonává Česká advokátní komora se sídlem Praha 1, Národní třída 16, PSČ: 110 00, www.cak.cz.